JJAProgress

Ubezpieczenia majątkowe dla firm

Zabezpieczają przed stratami finansowymi, jakie firma może ponieść na skutek utraty lub zniszczenia mienia.

W zależności od indywidualnych potrzeb ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (min. wybuchu, uderzenia pioruna, zalania, dymu, śniegu),
 • kradzieży z włamaniem,
 • wszelkich ryzyk: nazwanych i nienazwanych
 • rozboju,
 • dewastacji,

Ubezpieczenie może pokrywać również:

 • szkody w maszynach, urządzeniach i wyposażeniu powstałe w czasie transportu lądowego,
 • uszkodzenia sprzętu elektronicznego,
 • utratę danych i nośników danych,
 • szkody w urządzeniach zewnętrznych np. klimatyzatory, anteny, kamery telewizji przemysłowej.

OFERUJEMY:

Ubezpieczenia majątku firmy

 • maszyn, urządzeń i wyposażenia,
 • budynków, budowli, lokali i nakładów inwestycyjnych,
 • mienia przyjętego do sprzedaży komisowej lub w celu wykonania usługi,
 • mienia pracowniczego,
 • szyb i innych przedmiotów do stłuczenia (min. luster, kabin, gablot, mebli, szyldów i neonów),

Ubezpieczenia wartości pieniężnych

 • gotówki,
 • akcji i obligacji,
 • zabezpieczeń lokalu przed włamaniem.

Ubezpieczenia dodatkowych kosztów działalności na skutek wystąpienia szkody

 • konieczność czasowego użytkowania budynków, budowli, lokali oraz maszyn i urządzeń,
 • wynajęcie środków transportu w celu przewiezienia mienia,
 • wynajęcie specjalistycznego sprzętu do załadowania, przeładowania i wyładowania mienia,
 • praca w godzinach nadliczbowych w związku z reorganizacją na skutek szkody,
 • koszty poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach w prowadzeniu działalności.
 • ubezpieczenie utraty zysku,

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • pracodawcy i pracowników,
 • w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
 • z tytułu posiadania nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej (lokal, magazyn, garaż itp.),
 • koszty postepowania sądowego,

Usługi Assistance

 • interwencja specjalisty,
 • dozór mienia,
 • organizacja usługi usunięcia szkody,
 • transport mienia,
 • informacja o usługach i służbach

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com