JJAProgress

Ubezpieczenia komunikacyjne

Rekompensują koszty związane ze zniszczeniem lub utratą pojazdów mechanicznych, jak również zapewniają zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty zdrowia lub życia kierowców, pasażerów i innych użytkowników ruchu drogowego.

OFERUJEMY:

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • obowiązkowe OC właściciela pojazdu (ważne nie tylko na terenie Polski),
 • OC posiadacza lub kierującego pojazdem działające poza granicami RP, na terytorium państw będących członkami Systemu Zielonej Karty,
 • OC właściciela pojazdu niezarejestrowanego w Polsce.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów zaistniałych w takich sytuacjach jak:

 • wypadek drogowy,
 • wsiadanie i wysiadanie z samochodu,
 • załadunek i rozładunek,
 • wybuch lub pożar pojazdu.

Proponujemy świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych.

Ubezpieczenia Autocasco

Ubezpieczenia dobrowolne rekompensujące straty finansowe wynikające z:

 • kradzieży,
 • zniszczenia,
 • uszkodzenia pojazdu,
 • uszkodzenia szyb samochodowych.
 • innych nieprzewidzianych zdarzeń (np. utraty kluczyków),

Ubezpieczamy:

 • pojazdy mechaniczne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu na terenie Polski
 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 tony,
 • przyczepy lekkie i kempingowe,
 • motocykle,
 • inne pojazdy.
 • pojazdy wolnobieżne, które nie podlegają rejestracji.

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com