JJAProgress

Ubezpieczenia majątkowe

Zapewniają rekompensatę kosztów związanych ze zniszczeniem lub całkowitą utratą majątku.

W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości, ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe wskutek:

 • ognia i innych zdarzeń losowych (min. uderzenie pioruna, zalanie, przepięcie, napór śniegu).
 • kradzieży z włamaniem lub rozboju,
 • wandalizmu.

Ubezpieczenie może pokrywać również:

 • koszty wynajmu lokalu zastępczego,
 • koszty ochrony prawnej.

Nasi klienci mają możliwość skorzystania z usług home assistance – organizacja i pokrycie kosztów interwencji specjalisty np. ślusarza, hydraulika, elektryka.

OFERTA

Ubezpieczenia mienia

 • domów i mieszkań (zarówno własnościowych jak i wynajmowanych, a także zakupionych na kredyt – ochrona murów pod cesję dla banku,)
 • domów w budowie,
 • domów w przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie,
 • budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji oraz architektury ogrodowej (altanek, płotów, oczek wodnych) a nawet krzewów i roślin.
 • budynków mieszkalnych bez pozwolenia na użytkowanie,
 • domków letniskowych,
 • nagrobków i grobowców,
 • jachtów śródlądowych,
 • dzieł sztuki i zbiorów kolekcjonerskich,
 • kolektorów, baterii słonecznych, solarów,
 • dla najbardziej wymagających klientów oferujemy usługi typy „VIP”.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

OC członków gospodarstwa domowego, obejmujące szkody wyrządzone innym przez:

 • dzieci,
 • pomoc domową,
 • zwierzęta,
 • szkody związane z używaniem sprzętu sportowego,
 • szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy,
 • szkody w wyniku zalania.

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com