JJAProgress

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Zapewniają zabezpieczenie finansowe w przypadku zaistnienia trudnych sytuacji życiowych będących następstwem nieszczęśliwych wypadków. Mogą rekompensować wydatki poniesione na leczenie oraz ewentualne straty powstałe na skutek niezdolności do wykonywania codziennych obowiązków.

OFERUJEMY:

Ubezpieczenia zapewniające świadczenia z tytułu:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • niezdolności do pracy lub nauki,
 • pobytu w szpitalu,
 • śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku.

Zadośćuczynienie:

 • za doznaną krzywdę,
 • za ból doznany wskutek wypadku.

Zwrot kosztów:

 • leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • leczenia za granicami RP i kraju stałego pobytu,
 • przysposobienia zawodowego inwalidów,
 • nabycia środków pomocniczych.

Zabezpieczenie na wypadek utraconego dochodu dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób osiągających dochody dzięki swoim umiejętnościom i zdolnościom,
 • prezesów firm i osób kluczowych dla spółki,
 • osób realizujących ekstremalne pasje,
 • osób podejmujących ryzyko wojenne.
 • oraz innych osób chcących zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

OC w życiu prywatnym rekompensuje szkody wyrządzone osobom trzecim związane z:

 • wykonywaniem codziennych czynności,
 • użytkowaniem domów i mieszkań w tym przeprowadzaniem prac i remontów,
 • użytkowaniem posiadanych sprzętów,
 • uprawianiem sportów,
 • zabawą małych dzieci,
 • zaniedbaniem,
 • posiadaniem zwierząt,
 • niefortunnym zdarzeniem lub wypadkiem.

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com