JJAProgress

Ubezpieczenia turystyczne

Zapewniają ochronę w czasie pobytów zagranicznych i krajowych. Mogą rekompensować wydatki poniesione na leczenie bądź związane z utratą lub zniszczeniem mienia.

Ubezpieczamy wyjazdy o zróżnicowanym charakterze:

 • podróże,
 • wypoczynek,
 • podróże wraz z wykonywaniem pracy,
 • amatorskie sporty zimowe,
 • wyczynowe uprawianie sportów w tym sportów wysokiego ryzyka.

OFERUJEMY:

Ubezpieczenia obejmujące:

 • koszty leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • bagaż podróżnego,

OC w życiu prywatnym:

 • ubezpieczenie assistance,
 • sprzęt sportowy,
 • koszty poszukiwań i ratownictwa.

Różne formy polis ubezpieczeniowych:

 • imienną,
 • grupową imienną,
 • grupową bezimienną.

Ubezpieczenia skierowane do:

 • klientów indywidualnych,
 • rodzin,
 • grup.

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com