JJAProgress

Ubezpieczenie ryzyka wykonywania zawodu

Zapewniają zabezpieczenie finansowe w przypadku braku możliwości wykonywania zawodu na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku. Rekompensują brak comiesięcznego przychodu i pozwalają na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Jest to idealne zabezpieczenie dla:

 • osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • osób osiągających dochody dzięki swoim umiejętnościom i zdolnościom,
 • prezesów firm i osób kluczowych dla spółki,
 • osób realizujących ekstremalne pasje,
 • osób podejmujących ryzyko wojenne.
 • oraz innych osób chcących zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

OFERUJEMY:

Ubezpieczenia zapewniające świadczenia z tytułu:

 • śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowitej trwałej niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowitej okresowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku

Świadczenia dodatkowe:

 • świadczenie pogrzebowe,
 • środki na dostosowanie do życia w niepełnosprawności,
 • świadczenie z tytułu utraty przytomności,
 • świadczenie w następstwie poparzeń,
 • świadczenie w następstwie złamania kości,
 • dzienne świadczenie szpitalne,
 • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji.

Szybki kontakt

Zadzwoń lub napisz
a odpowiemy na każde Twoje pytanie.

 • +48 33 815 06 67
 • +48 33 814 21 43

info@jjaprogress.com